Cài đặt thư viện đồ hoạ trong Dev C/C++Kỹ thuật đồ hoạ máy tính là một lĩnh vực của Công nghệ thông tin mà ở đó nghiên cứu, xây dựng và tập hợp các công cụ (mô hình lý thuyết và phần mềm) khác nhau để: Kiến tạo, xây dựng, lưu trữ, xử lý các mô hình (model) và hình ảnh (image) của đối tượng. Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ hiểu rõ hơn về bộ môn này…..
===========/==============/================
#trannhuomedu #thuviendohoa #graphics.h
===========/==============/================
* Email: tranvannhuomedu@gmail.com
* Fanpage:
==============/=================/===================
Link download:

#thuviendohoa; #trannhuomedu; #graphics

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://viktorandspoils.com/cong-nghe

Nguồn: https://viktorandspoils.com

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *