Hướng dẫn thiết kế thời gian đếm ngược trong PowerPoint+ Code thời gian đếm ngược trong PowerPoint :

+ Sound hết giờ:

+ File Powerpoint đếm ngược 1 phút (Office 2013):

+ File Powerpoint đếm ngược 3 phút (Office 2013):

Chỉnh Sửa Thời Gian Đếm Ngược trong PowerPoint bằng code Macros


Hướng dẫn thiết kế thời gian đếm ngược trong PowerPoint

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://viktorandspoils.com/cong-nghe

Nguồn: https://viktorandspoils.com

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *